Vítejte na stránkách Sazkove.cz!

Tyto Obchodní podmínky vymezují pravidla a nařízení pro používání webové stránky Kahuna Project, kterou naleznete na adrese https://sazkove.cz/.

Navštívením této webové stránky souhlasíte s obchodními podmínkami. Pokud s obchodními podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto webovou stránku.

Následující terminologie se vztahuje k těmto Obchodním podmínkám, Prohlášení o ochraně soukromí a vyloučení odpovědnosti a všem Smlouvám: „Klient“, „Vy“ a „Vaše“ se vztahuje k vám, osobě, která se přihlašuje na tuto webovou stránku a souhlasí s obchodními podmínkami společnosti. „Společnost“, „My“, „Náš“ se vztahuje k naší společnosti. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak k Klientovi, tak k nám. Všechny podmínky se vztahují k nabídce, přijetí a zvážení platby potřebné k tomu, aby naše pomoc klientovi byla provedena nejvhodnějším způsobem s výslovným účelem splnění potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti, v souladu s a podléhajících právním předpisům platným v Nizozemsku. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v singuláru, plurálu, velkým písmem a/nebo on/ona, jsou považovány za vzájemně zaměnitelné a odkazují na stejnou věc.

Cookies

Využíváme cookies. Používáním stránek Sazkove.cz souhlasíte s používáním cookies v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí Kahuna Projects.

Většina interaktivních webových stránek používá cookies k tomu, aby mohla shromažďovat podrobnosti o návštěvě daného webu. Cookies jsou používány naší webovou stránkou pro funkcionalitu v určitých oblastech a usnadnění návštěvy webu. Někteří z našich afiliačních/reklamních partnerů mohou také používat cookies.

Licence

Pokud není výslovně uvedeno jinak, Kahuna Projects Ltd. a/nebo její licenční dárci vlastní autorská práva na veškerý obsah na Sazkove.cz. Všechna práva autorská jsou vyhrazena. Máte přístup k obsahu Sazkove.cz pro osobní použití, s omezeními stanovenými v těchto Obchodních podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikovat materiál z Sazkove.cz
 • Prodávat, pronajímat nebo poskytovat materiál z Sazkove.cz na licenci
 • Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z Sazkove.cz
 • Distribuovat obsah z Sazkove.cz
  Tato dohoda začíná dnem jejího uzavření.

Některé části této webové stránky umožňují uživatelům sdílet své názory a příspěvky v určitých oblastech stránky. Kahuna Projects Ltd. komentáře před jejich publikací na webu nefiltruje, neupravuje ani nepřezkoumává. Komentáře neodrážejí názory Kahuna Projects Ltd., jejích zástupců a/nebo partnerů. Komentáře odrážejí názory a myšlenky osoby, která je publikuje. Pokud to zákon dovoluje, Kahuna Projects Ltd. nenese odpovědnost za komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škodu nebo náklady vzniklé v důsledku používání a/nebo publikování komentářů na této webové stránce.

Kahuna Projects Ltd. si vyhrazuje právo kontrolovat a odstraňovat všechny komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo porušující tyto Obchodní podmínky.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Máte právo na umístění komentářů na naše webové stránky a máte potřebné licence a souhlasy k tomu;
 • Komentáře neporušují žádná práva na duševním vlastnictví, včetně, ale nejen, autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran;
 • Komentáře neobsahují materiál, který je hanlivý, urážlivý, nemravný nebo porušuje soukromí;
 • Komentáře nebudou použity k propagaci nezákonných (komerčních) aktivit nebo žádání o nezákonné činnosti.

Udělujete tímto Kahuna Projects Ltd. nevýlučnou licenci k použití, reprodukování a úpravě vašich komentářů a opravňujete jiné osoby k použití, reprodukování a úpravě vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

Hyperodkazy na naši stránku

Následující organizace mohou odkazovat na naši webovou stránku bez předchozího souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Online adresářoví distributoři mohou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky kótovaných společností; a

Akreditované podniky mimo neziskové organizace, nákupní centra pro charitativní skupiny a skupiny pro shromažďování prostředků pro charitativní instituce nesmí na naši webovou stránku odkazovat.
Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, naše publikace nebo jiné informace, pokud odkaz: (a) není klamavý; (b) neznamená sponzorství nebo schválení propojené strany a jejích produktů či služeb; a (c) se hodí do kontextu propojené strany.

Budeme zvažovat a možná schvalovat žádosti od následujících organizací:

 • Známé informační zdroje pro spotřebitele a/nebo podniky;
 • Stránky dot.com komunity;
 • Sdružení či jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • Online adresářoví distributoři;
 • Internetové portály;
 • Kanceláře účetních, advokátů a konzultantů; a
 • Vzdělávací instituce a odborná sdružení.

Odkazy od těchto organizací schvalujeme, pokud se rozhodne, že: (a) odkaz nás nebo akreditované firmy nezobrazuje v negativním světle; (b) organizace s námi nemá negativní zkušenosti; (c) přínos odkazu převažuje nad absencí Kahuna Projects Ltd.; a (d) odkaz je umístěn v kontextu obecných informačních zdrojů.

Pokud patříte mezi organizace uvedené v odstavci 2 a máte zájem o odkaz na naši webovou stránku, informujte nás odesláním e-mailu společnosti Kahuna Projects Ltd. Uveďte ve svém e-mailu své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje, URL vašeho webu, seznam URL, z nichž chcete odkazovat na naši webovou stránku, a seznam URL na našem webu, na který chcete odkazovat. Počkejte prosím 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou odkazovat na naši webovou stránku takto:

 • Použitím názvu naší firmy; nebo
 • Použitím uniformního identifikátoru zdroje, na který odkazují; nebo
 • Použitím jiného popisu naší webové stránky, na kterou odkazují, který je logický v kontextu a formátu obsahu stránky propojující strany.

Použití loga Kahuna Projects nebo jiných ilustrací pro propojení není povoleno bez licenční dohody o ochranné známce.

iFrames

Bez schválení a písemného závazku nesmíte na naše webové stránky vkládat rámečky (frames), které by měnily vizuální prezentaci nebo vzhled naší webové stránky.

Hazardní obsah pro dospělé

U Sazkove.cz silně doporučujeme nehrát si na hazard, dokud vám není 18 let nebo více. Je důležité si uvědomit, že hazardní hry jsou určeny pouze pro dospělé (18+) a je důležité hrát zodpovědně. Nikoho nepovzbuzujeme k hazardním hrám a nebereme na sebe žádnou odpovědnost za jednotlivá rozhodnutí o hraní. Je nezbytné se seznámit s právními předpisy týkajícími se hazardních her ve vašem regionu a hrát zodpovědně, protože nekontrolovaný hazard může mít negativní dopad na vás a lidi kolem vás.

Mějte na paměti, že zodpovědné hraní znamená hraní v míře, v rámci vašich finančních možností a že máte své herní chování pod kontrolou. Je důležité vědět, kdy máte přestat a vyhledat pomoc, pokud si všimnete, že hraní se stává problémem. Hazard by neměl mít negativní vliv na váš život a vztahy.

Vždy mějte na paměti svůj věk, právní předpisy a hrajte zodpovědně.

Odpovědnost za obsah

Nejsme odpovědní za obsah, který se objeví na vašem webu. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit před všemi nároky, které vzniknou na vašem webu. Na webových stránkách se nesmí objevit žádný odkaz nebo odkazy, které by mohly být interpretovány jako hanlivé, obscénní nebo kriminální, nebo které by porušovaly práva třetích stran.

Vaše soukromí

Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů.

Výhrada práv

Vyhrazeno právo požádat vás o odstranění všech odkazů nebo určitých odkazů na naši webovou stránku. Souhlasíte s tím, že ihned odstraníte všechny odkazy na naši webovou stránku, pokud o to budete požádáni. Také si vyhrazujeme právo měnit tyto Všeobecné podmínky a přidruženou politiku kdykoli. Tím, že na naši webovou stránku stále odkazujete, souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami a dodržujete je.

Odstranění odkazů z naší webové stránky

Pokud na našem webu najdete odkaz, který je z nějakého důvodu urážlivý, můžete s námi kontaktovat a informovat nás o tom. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni je odstranit nebo vám přímo odpovědět.

Negarantujeme, že informace na této webové stránce jsou správné, úplné nebo přesné; ani neslibujeme, že webová stránka bude k dispozici nebo že materiál na webové stránce bude aktuální.

Vyloučení odpovědnosti

Do míry povolené platným právem vylučujeme všechna prohlášení, záruky a podmínky týkající se našeho webu a používání tohoto webu. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti nebude:

 • Omezovat nebo vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo osobní zranění;
 • Vylučovat naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo zfalšované zastoupení;
 • Omezovat naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není povolen dle platného práva; nebo
 • Vylučovat naše nebo vaše povinnosti, které nelze podle platného práva vyloučit.

Omezení a zákazy v této části a jinde v tomto vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) se vztahují na veškeré odpovědnosti vyplývající z tohoto vyloučení odpovědnosti, včetně odpovědnosti z kontraktu, z deliktu a za porušení zákonné povinnosti.

Pokud je webová stránka a informace a služby na této webové stránce poskytovány zdarma, nebudeme odpovědni za žádnou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu.